O NAS

Nasz dom kultury powstał dla mieszkańców Orłowa, Trójmiasta i Pomorza. Jest otwarty i gościnny, funkcjonuje jako przestrzeń działań animacyjnych i kulturalnych. Hala dla sztuki i halka dla rozmowy twórczej. Działalność nie jest komercyjna. Wspieramy aktywności artystyczne, naukowe, inicjatywy kulturalne i kulturotwórcze. Orłowska Hala Sztuki przy Zespole Szkół Plastycznych w Orłowie powstała dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 priorytetu VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. ZSP jako beneficjent dotacji UE będzie realizował cel zapisany w ramach projektu: Ochrona dziedzictwa kultury oraz rozwój zasobów kultury.